We willen dat personen met dementie zich hier volledig thuis voelen.

Personen met dementie kunnen zowel op de open als op de beveiligde afdeling wonen. Dit is afhankelijk van waar de bewoner zich het meest thuis of zich het gelukkigst voelt.

Op “Het Zandhofke” hebben we een grote tuin waar onze bewoners in de zomer enorm van genieten. ‘Beveiligd’ betekent niet dat we geen uitstapjes doen of dat de familie hun partner of ouder niet mogen meenemen. Dat mag allemaal, zolang het maar onder begeleiding is. Onze bewoners zijn ook vaak in de cafetaria te vinden om samen met de andere bewoners deel te nemen aan een activiteit.

Bezoekende familieleden geven een vertrouwd gevoel

Familieleden kunnen de stap naar de aangepaste afdeling vaak moeilijk aanvaarden. Ze worden dan ook goed begeleid en de verpleeg-en zorgkundigen staan steeds voor hen klaar eenmaal hun vader, moeder of partner hier woont. Ook familieleden moeten zich hier goed voelen, want hun bezoek blijft belangrijk. Ze geven een vertrouwd gevoel, ook al (her)kent hun gezinslid hen niet meer. We proberen de familie zoveel mogelijk te betrekken in de activiteiten. Ze staan dan soms versteld van wat hun ouder of wederhelft nog allemaal kan, zo blijven het toch nog plezante contacten. Omwille van de coronamaatregelen is dit tijdelijk in aangepaste omstandigheden. We willen het veilig houden voor onze bewoners. Om toch niet alle contact te verliezen is beperkt bezoek op de kamer toegelaten naast de mogelijkheid om in de babbelbox af te spreken.

 

Inzien dat je als kind of partner niet voor een persoon met dementie kunt zorgen en dat je je daarvoor niet schuldig moet voelen, helpt bij het aanvaarden. Ook daarin staan we de familie bij. Zo organiseren we “lotgenotencontact” in samenwerking met de Alzheimerliga. Wij komen een viertal keer per jaar samen om elkaar een hart onder de riem te steken.

 

Om personen met dementie nog beter te begeleiden hebben we binnen Amate een projectgroep dementie opgestart. Hier hebben alle referentiepersonen dementie hun inbreng en werken we samen aan een dementievriendelijk beleid. Binnen ons woonzorgcentrum bespreken we vanuit de werkervaring van de multidisciplinaire werkgroep dementie de noden van onze bewoners.

 

Vertederend

Personen met dementie kunnen soms wel eens agressief of kwaad zijn, maar ze kunnen ook enorm vertederend zijn. Bij “pak me eens goed vast, ik wil een knuffel” smelt ik. Onze bewoners zijn ontzettend dankbaar en oprecht, daarom doe ik het zo graag.”

 

Interessante links:

https://www.alzheimerliga.be/nl

https://www.dementie.be/