Activiteitenverslag 2019-2020

Het werkjaar 2019-2020 was natuurlijk veel meer dan corona. Daarover vertellen een aantal medewerkers en vrijwilligers u graag meer. 

 

2019 was immers het jaar waarin we voor de derde keer een grote medewerkersbevraging organiseerden. Het was ook het jaar waarin we onze nieuwe afdeling voor bewoners met een cognitieve beperking in Lier afwerkten en op 2 maart 2020 in gebruik namen. Ook in Huizeken van Nazareth werd de laatste fase van verbouwingswerken afgerond en beschikken we sinds begin 2020 over 120 woongelegenheden.

 

En ook bij de kinderdagverblijven zaten we niet stil. Daar veranderden we onze organisatiestructuur en wordt elk kinderdagverblijf nu aangestuurd door één manager.

Jaarverslag 2018

Wat zijn nu eigenlijk onze ‘normen en waarden’? Een vraag waarbij we in 2018 uitgebreid hebben stilgestaan. Bij het begin van dit jaarverslag presenteren we u heel
graag ons antwoord: het trio ‘Samen’, ‘deskundig en professioneel’ en ‘met hart en ziel’

Jaarverslag 2017

De nadruk ligt dit jaar bewust op het perspectief van onze medewerkers, bewoners en vrijwilligers. Aan de hand van hun verhalen krijgt u niet alleen een overzicht van wat we in 2017 samen gerealiseerd hebben, maar hopen we u ook een gevoel te geven van de warme sfeer, de ambitie, het professionalisme en het plezier dat er bij ons heerst.
We werpen ook graag al eens een blik op de toekomst.