Samen erdoor!

 

Al meteen aan het begin van het nieuwe jaar, kregen we in de omgeving van Lier te kampen met een sterke opstoot van het aantal coronabesmettingen. Ook ons woonzorgcentrum Sint-Jozef Lier werd niet gespaard.

 

We gingen samen door een intense periode van testen, omschakelen, planningen herbekijken, bewoners verhuizen, …  We kregen daarbij hulp van het Rode Kruis, thuiszorgdiensten, vrijwilligers,  het leger en de civiele bescherming. Momenteel worden we ook bijgestaan door het centrum voor geestelijke gezondheidszorg en onze pastorale medewerker in het kader van het mentaal welzijn van zowel onze medewerkers als onze bewoners.

 

Onze medewerkers van Sint-Jozef gaven elke dag het beste van zichzelf om onze bewoners extra zorg te geven in deze moeilijke periode.
Met pijn in het hart hebben we van verschillende bewoners afscheid moeten nemen die getroffen waren door covid-19. Dit afscheid valt ons zwaar en daarom dragen we binnenkort een intiem herdenkingsmoment per afdeling op aan onze overleden bewoners. 

 

In deze moeilijke periode beleefden we ook mooie momenten die ons blij maakten. Mevrouw Peeters, zelf muzikante, fleurde op toen ze een privé piano concert kreeg op haar kamer. Onze bewoner mevrouw Van Hool (met 111 jaar de oudste inwoner van de Benelux), is volledig hersteld van covid-19 en kijkt al uit naar haar volgende verjaardag.   

 

Ook is er weer hoop naar een normaler ‘wonen en leven’ en opnieuw wat meer kunnen ‘genieten zonder zorgen’. Op dit moment hebben we al het merendeel van onze medewerkers en bewoners een eerste vaccinatie kunnen toedienen.  Volgens onze planning zal iedereen begin maart, na ook de tweede vaccinatie, beschermd zijn tegen covid-19.

 

Woorden van dank willen we uiten aan familie van bewoners, voor het vertrouwen in ons en respecteren van de maatregelen. Dank voor de extra handen die vaak vrijwillig werden aangeboden. Dank aan onze medewerkers die zich heel flexibel opstelden. Dank aan onze directeur Werner, coördinator bewonerszorg Sabina en alle leidinggevenden die het hoofd koel hielden en klaar stonden voor hun team.
Dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

 

 

 

Foto van Raoel en zijn kleinkind ... als beelden meer zeggen dan woorden.