BelRAI helpt ons hierbij

Bij Amate staat het welzijn van onze bewoner en persoonlijke zorg centraal. Uit onze overtuiging van de kwaliteitsmeerwaarde van de nieuwe BelRAI inschaling methode is woonzorgcentrum Het Gouden Anker vorig jaar als één van de primeurs binnen de Vlaamse woonzorgsector hiermee gestart.  

Wat betekent BelRAI? En wat is het voordeel als bewoner?

Vanuit de Vlaamse overheid is gewerkt aan een unieke schaal voor het meten van zorgbehoevendheid. BelRAI is een soort vragenlijst om na te gaan wat iemand wel kan, minder kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Het hele zorgteam legt de focus op het totale functioneren van de bewoner. Via BelRAI komen er problemen of aandachtspunten naar boven die we anders niet zagen. We gaan dus voor een nog betere zorg op maat die problemen oplost én zelfs voorkomt.

Bovendien moet iedereen door de Vlaamse Overheid op termijn met BelRAI werken, ook de thuiszorg en de ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat iedereen dezelfde taal gaat spreken. Bijgevolg is de continuïteit van de zorg beter gegarandeerd. Zo hoeven mensen slechts één inschaling te doorlopen om de zorgnoden in kaart te brengen. Een tijdswinst dus voor iedereen …  

Wanneer gaan onze andere Amate woonzorgcentra met BelRAI aan de slag?

Aangezien woonzorgcentrum Het Gouden Anker al in 2020 startte met BelRAI hebben we al wat kennis en ervaring opgebouwd. Belangrijke bevindingen en suggesties nemen we mee bij de invoering van BelRAI in onze andere woonzorgcentra. Dit jaar volgen Sint- Jozef Lier en O.L.V. van Troost in Zandhoven. In 2022 staat de uitrol gepland voor Het Huizeken van Nazareth in Antwerpen en Amandina in Wuustwezel.

 

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Getuigenis Hilde Delathouwer, hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum Het Gouden Anker, aan het woord:

 

“Een bewoner kwam van het ziekenhuis maar kon niet meer stappen. Doordat hij zo angstig was, wou hij steeds vrijheidsbeperkende maatregelen. Dankzij de nieuwe BelRAI methode is na overleg met de kinesist een soort klik gekomen: samen zochten ze om de angst weg te nemen. Bleek dat de bewoner niet wist hoe hij overeind moest komen om de rollator vast te houden. Dus er werd geoefend om recht te komen en nadien was hij vertrokken. De zorgkundigen gaan nu regelmatig met hem wandelen, weg fixatie! Maar dat is niet alles: hij eet terug graag en komt supervrolijk in de living...’”

Wat betekent dit voor onze medewerkers?

 

Op vraag van de overheid is er een gebruiksvriendelijke webapplicatie ontwikkeld om de BelRAI inschaling efficiënt in te kunnen geven. Zo kunnen onze medewerkers vlot de vragen invullen, waar nodig samen met de bewoner of familie. Nadat alle vragen zijn ingevuld, krijgen onze zorgverleners zicht op welke aandachtspunten er eventueel zijn, met bijhorende adviezen.  Door een bredere en betere samenwerking merken we dat bewonersbesprekingen efficiënter verlopen. Ook de zorgkundigen, die de bewoner heel goed kennen, worden nog concreter betrokken bij het bespreken van het zorgplan. Zo kan iedereen, vanuit zijn specifieke rol, met hart en ziel werken en samen de beste zorg uitzoeken voor en met de bewoner.

 

Vragen over BelRAI?

Heeft u nog vragen bij deze nieuwe werkwijze? Aarzel niet om contact op te nemen met de stafmedewerker kwaliteit van vzw Amate: Melissa Vermylen, melissa.vermylen@amate.be

 

Interessante links:

https://www.pyxicare.be/

https://www.belrai.org/nl/ik-ben-burger

https://probisconsult.probisgroup.be/onze-diensten/belrai/