We hechten veel waarde aan de mening van onze bewoners en hun familieleden of belangrijke contactpersonen. Daarom organiseerden we  opnieuw een algemene tevredenheidsmeting, in samenwerking met BING Research. Deze meting vond plaats in het najaar van 2021. Binnen ons grootste woonzorgcentrum Amandina organiseerden we de meting in mei 2022. Ook deze resultaten vindt u hieronder terug. 

 

Die keuze om een tevredenheidsmeting te houden is niet evident, gezien we de laatste twee jaar toch wel een woelige periode gekend hebben omwille van corona.

 

Dankzij de samenwerking met BING Research kunnen we ons vergelijken met een reeks aan woonzorgcentra binnen het Vlaamse zorglandschap die gedurende de laatste 3 jaar ook een meting deden, zowel voor als tijdens de covid-19-periode.

Wie werd uitgenodigd voor dit
onderzoek?

Een deel van de bewoners van het woonzorgcentrum werd geïnterviewd door getrainde, externe, interviewers.Om een interview te kunnen afnemen, was het belangrijk dat de bewoner cognitief in staat was om terug te denken overheen de tijd en zich ook verbaal voldoende kon uitdrukken.

 

Bewoners van de assistentiewoningen werden uitgenodigd om een papieren enquête in te vullen. Voor elke bewoner van de woonzorgcentra ontving één familielid of contactpersoon een uitnodiging om deel te nemen aan de bevraging.

 

Hoe tevreden zijn bewoners en familie?

93% van onze familieleden is tevreden tot heel tevreden over het wonen en leven in onze woonzorgcentra. Hiermee scoren we net boven het gemiddelde van het Vlaamse woonzorglandschap. Van onze bewoners is 88% tevreden tot heel tevreden. Daarmee zitten we op het gemiddelde van Vlaanderen.

 

96% van de bewoners zou ons aanbevelen, net zoals bij de vorige bevraging. Hiermee scoren we 4% hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Zo'n 92% van de familieleden zou ons aanbevelen, wat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de sector (94%) en in dezelfde lijn ligt als de vorige meting.

Wat maakt dat bewoners ons aanbevelen?

De aanbevelingsgraad is sterker bij een grotere tevredenheid omtrent de volgende thema’s:

  • thuisvoelen
  • mate van geluk
  • inspraak in activiteitenaanbod
  • sfeer
  • maaltijden in het algemeen

Weetje: 82% van onze bewoners voelt zicht thuis tot heel thuis. Dat is 5% hoger dan onze vorige meting, en 7% hoger dan het gemiddelde van de (Vlaamse) woonzorgcentra.

Wat maakt dat familieleden ons aanbevelen?

  • sfeer
  • communiceren met medewerkers
  • vriendelijkheid en bekwaamheid zorgteam
  • betrokkenheid directeur
  • informatie algemeen en over zorg

Onze troeven: Waar blinken we volgens de bewoners en familie in uit?

Bij bewoners was er al een sterke tevredenheid over het onthaal bij de vorige meting, maar nu is deze naar bijna 100% gegaan.

 

Dit gaat over hoe de bewoner zich ontvangen voelt bij zijn verhuis naar het WZC. Het thuisgevoel van onze bewoners en het contact met medebewoners is er ook op vooruit gegaan. Tot slot wordt de accommodatie in het algemeen sterk gewaardeerd door de bewoners.

 

Als we de resultaten van de familiemonitor bekijken, dan zien we dat familie massaal een pluim geeft aan het hele zorgteam. Daarnaast zien we een grotere tevredenheid over de informatie en communicatie vanuit het woonzorgcentrum. Ook het
activiteitenaanbod, de gezelligheid en netheid in de leefruimtes krijgt een hoge waardering.

 

96% van onze bewoners en 91% van de familie is tevreden tot heel tevreden over de manier waarop we omgaan met de vroegtijdige zorgplanning. In al onze campussen wordt ingezet op het vroegtijdig bespreken van de zorgplanning voor het levenseinde. Het geeft dan ook voldoening te zien dat dit werk zich vertaalt in de resultaten van deze bevraging.

 

Iedereen die een enquête invulde, kreeg de slotvraag om een top 3 van sterktes te geven. Het meest vermeld in de top 3 waren het zorgteam, de accommodatie en de maaltijden.

Bedankt allemaal!

Wij zijn zeer tevreden met deze mooie resultaten. Dankjewel aan de deelnemers aan deze bevraging. Maar vooral een petje af voor ons #AMAzing-team.