Wij zijn jullie allemaal, familie, bewoners, medewerkers, … alvast heel dankbaar voor het begrip en de verantwoordelijkheidszin van de afgelopen weken en maanden. Elk woonzorgcentrum heeft een specifieke bezoekersregeling uitgewerkt, die u hieronder terugvindt. We willen er binnen de bezoekregeling voor zorgen dat contacten mogelijk blijven met uw familielid, op een veilige manier. Deze richtlijnen en procedures worden wekelijks geëvalueerd. Indien er wijzigingen zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Zithoek met planten

Specifieke bezoekersregeling

Elk woonzorgcentrum heeft haar eigen aangepaste bezoekersregeling. Raadpleeg zeker eerst onze website vooraleer u op bezoek komt. 

 

Gelukkige bejaarden

De deur naar de buitenwereld - woonzorgcentrum

We zorgen ervoor dat bewoners wonen, leven, en genieten binnen hun eigen leefgroep. Ook de cafetaria’s en Grand Café’s openen stilletjes aan hun deuren voor bewoners. Daarbij volgen we op dat er zo weinig mogelijk kruising plaats vindt met andere leefgroepen of afdelingen.

 

Bewoners kunnen, onder begeleiding van familie of een medewerker, het woonzorgcentrum verlaten, mits ze dit kenbaar maken aan directie, en een mondneusmasker dragen. Kijk hiervoor zeker ook de specifieke communicatie na van het woonzorgcentrum.

 

Uiteraard verwachten wij dat men ook buiten, in de tuin en op de terrassen zoveel mogelijk afstand houdt van elkaar, en de juiste hand, hoest- en nieshygiëne hanteert.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met het woonzorgcentrum. Algemene informatie en update over de federale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

Meer informatie en update over de specifieke maatregelen in de zorgsector: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor- zorgprofessionals.