Vroegtijdige zorgplanning

Passende aandacht en adequate zorg rondom het levenseinde is iets waar we bij Amate veel belang aan hechten. Om dit te kunnen waarmaken, nodigen we de bewoners en hun familie uit voor een gesprek, 3 tot 6 maanden na de verhuis naar het woonzorgcentrum. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over beslissingen die we mogelijks moeten nemen op het moment dat het levenseinde nabij is, of wanneer de bewoner niet meer in staat is zijn of haar voorkeuren te uiten. Dit noemen we vroegtijdige zorgplanning.

 

In dit gesprek krijgt de bewoner, bijgestaan door familieleden of een vertegenwoordiger, uitleg over de aandacht die binnen Amate wordt geschonken aan specifieke behoeften van de bewoner wanneer de laatste levensfase intreedt. We bespreken zowel de lichamelijke, psychische, sociale als spirituele behoeften en verlangens.

 

Vroegtijdige zorgplanning bij Amate 

De vroegtijdige zorgplanning bij Amate bevat de volgende aspecten:

  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger
  • Het nagaan van wilsbeschikking en niet-behandelingsbeslissing
  • Gewenste palliatieve zorg
  • Gewenste terminale zorg
  • Eventuele vraag naar euthanasie

De vroegtijdige zorgplanning is gericht op het bijdragen van levenskwaliteit van de bewoner. Er wordt op elk moment een evenwicht gezocht tussen de wensen van de bewoner, de vakkennis van de zorgverlener en het correct juridisch handelen.

 

Persoonlijk zorgplan

De afspraken die we samen met de bewoner en familie maken, nemen we op in een persoonlijk zorgplan. We voorzien evaluatie en eventuele bijsturing van deze afspraken op regelmatige tijdstippen. De bewoner en zijn of haar familie behouden in alle gevallen de controle.

 

Heeft u nog vragen over de vroegtijdige zorgplanning bij Amate? Neem contact op met een van onze medewerkers. We helpen u graag verder!

Vragen over vroegtijdige zorgplanning?

Of wenst u meer informatie over een zorgpakket op maat? Neem contact op, we helpen u graag verder!