Palliatieve zorg 

Palliatieve zorg is een aangepaste totaalzorg die we kunnen bieden wanneer u ongeneeslijk ziek bent en een eerder beperkte levensverwachting hebt. Palliatieve zorg kan ook al in een vroeger stadium verstrekt worden wanneer u bepaalde comfortzorg nodig hebt. We bespreken dit, indien mogelijk, graag vooraf met de bewoner.

 

Onze palliatieve totaalzorg steunt op de volgende pijlers:

 

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid, braken, ...
  • Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning bij de patiënt en zijn omgeving.
  • Sociale begeleiding niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen, volwassenen en kinderen.
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

 

We besteden evenwaardig de aandacht aan deze vier domeinen van het menselijk bestaan. De levenskwaliteit voor de bewoner en zijn naasten staat centraal, zodat deze levensfase op een humane en serene manier kan verlopen.

 

Palliatief dossier op maat

Bij de palliatieve zorg houden we rekening met de afspraken die gemaakt werden tijdens de vroegtijdige zorgplanning. We bieden u ook de mogelijkheid beroep te doen op onze pastorale of andere levensbeschouwelijke diensten.

 

Om de beste zorg te kunnen bieden wordt er, naast de vroegtijdige zorgplanning, een palliatief dossier opgesteld. Ook dit dossier wordt op regelmatige basis herzien.

 

De locatie van de palliatieve zorg 

De palliatieve zorg kan overal verleend worden, rekening houdend met de voorkeuren van de bewoner. Waar wil de persoon in kwestie sterven? Veel bewoners kiezen om in hun vertrouwde omgeving te blijven, namelijk het woonzorgcentrum. Hier heerst een klimaat van geborgenheid en nabijheid die de bewoner en zijn familie toelaat deze laatste fase samen te dragen. Op elk van onze locaties is een palliatief team aanwezig.

 

Het is niet eenvoudig om alle aspecten van de palliatieve zorg in een pagina neer te pennen. Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Contacteer ons.

Vragen over palliatieve zorg?

Of wenst u meer informatie over een zorgpakket op maat? Neem contact op, we helpen u graag verder!