Sociale en relationele welbevinden

We willen dat elke bewoner zijn of haar contacten en relaties kan verder zetten. We kunnen, indien gewenst, ondersteuning bieden bij het opbouwen van nieuwe contacten binnen het woonzorgcentrum. Samen met de bewoner bekijken we in welke mate hij of zij wenst deel te nemen aan het sociale leven in en rond het woonzorgcentrum, bijvoorbeeld de verschillende activiteiten en de ondersteuning door de vrijwilligers.

 

Daarnaast maken we ook seksualiteit en intimiteit bespreekbaar. Dit alles verloopt uiteraard met alle respect voor het recht op privacy en het maken van eigen keuzes door de bewoner of dienst wettelijk vertegenwoordiger.

Mentaal welbevinden

We willen dat elke bewoner zichzelf kan zijn en zich goed voelt in z’n vel. In onze dagelijkse zorg en ondersteuning schenken we hier dan ook de nodige aandacht aan. De medewerkers en vrijwilligers van Amate zijn op elk moment aanspreekbaar en staan steeds klaar voor een babbel, of u ze nu treft aan het onthaal, in de cafetaria of gewoon op de gang.

 

Ook de verschillende activiteiten binnen- en buitenshuis stimuleren de geest van onze bewoners en verkleinen het risico op eenzaamheid. We moedigen zo veel mogelijk bewoners aan tot deelname. Zo komen ze onderling met elkaar in contact.

 

Wat met medicatie?

We willen het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen bespreekbaar maken met bewoners, huisartsen, collega’s en familie zodat het gebruik van deze medicatie steeds een weloverwogen en verantwoorde beslissing is. Deze medicatie is bij voorkeur een tijdelijke oplossing. Dit betekent dat een eventuele opbouw steeds gevolgd wordt door observaties en evaluaties, om vervolgens geleidelijk en in overleg opnieuw te kunnen afbouwen.

 

Bewoners met dementie

Bewoners met dementie ondersteunen we volgens de meest recente wetenschappelijke onderbouwde inzichten. Bij elke persoon uit deze ziekte zich op een andere manier. We hanteren daarom een belevingsgerichte aanpak ter bevordering van het welzijn, steeds afgestemd op de leefwereld van de bewoner. Deze unieke en persoonsgebonden benadering zet de bewoners als mens centraal. Minder theorie en meer gevoel dus.

 

De focus van deze zorg ligt op de lichamelijke aspecten van de ziekte, maar ook op de cognitieve oriëntatie (waar de realiteitsoriëntatie een duidelijk voorbeeld is).

 

Elke locatie van Amate biedt een veilige en aangename omgeving voor ouderen met dementie. Personen met dementie kunnen zich vrij bewegen op onze aangepaste afdelingen, maar kunnen vaak niet zonder begeleiding naar buiten.

 

Heeft u nog vragen over de zorg voor het mentale welbevinden bij Amate? Neem contact op met één van onze medewerkers. We helpen u graag verder.

Vragen over hoe wij inzetten op mentaal welbevinden?

Of wenst u meer informatie over een zorgpakket op maat? Neem contact op, we helpen u graag verder!