Soorten paramedische zorg bij Amate

Kinesitherapie

Het doel van kinesitherapie is uw mobiliteit behouden en/of verbeteren. Onze kinesisten zetten in op het aanpakken van locomotorische problemen en het versterken van de spieren met oefeningen op maat van de bewoner. Kinesitherapie kan op medisch voorschrift, maar ook vrijblijvend op vraag van de bewoners. Onze kinesisten stellen een persoonlijk trainingsschema op. Daarnaast zet de kinesist ook in op valpreventie.

 

 

Ergotherapie

Ergotherapie heeft als doel de fijne motoriek en het bewegingsstelsel van onze bewoners te stimuleren. Via oefeningen wordt de zelfredzaamheid van de bewoner verhoogd, bijvoorbeeld tijdens het aankleden, tijdens het nuttigen van de maaltijden...
Ergotherapie bij Amate is mogelijk op voorschrift, maar ook op vraag van de bewoner.

 

Logopedie

Logopedie richt zich op het verbeteren van spraak- en slikproblemen. Onze bewoners worden via een individuele screening opgevolgd en de nodige ondersteuning wordt in overleg met de bewoners en familie voorzien.

 

 

Diëtetiek voor personen met diabetes

Bewoners met diabetes krijgen nauwe opvolging van ons team. Naast de medische ondersteuning, wordt ook de suikerspiegel systematisch gecontroleerd. Er is ook een divers aanbod aan aangepaste voeding.

"Wanneer we in groep werken, merken de bewoners op dat ze niet alleen zijn met een probleem. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen!" - Logopediste Karen

Zorg op voorschrift

Bij de lichamelijke, paramedische zorg wordt een onderscheid gemaakt tussen RVT-bewoners (rust- en verzorgingstehuis) en ROB-bewoners (Rustoord voor bejaarden). Bewoners met een RVT-statuut hebben recht op een behandeling van de kinesist, logopedist en ergotherapeut zonder voorschrift. ROB-bewoners hebben wel een voorschrift nodig en zijn verantwoordelijk voor de kosten.

Vragen over onze manier van werken?

Of wenst u meer informatie over een zorgpakket op maat? Neem contact op, we helpen u graag verder!