Stafmedewerker Human Resources

 

  • Je bent veantwoordelijk voor:
  • Je bent eigenaar van de HR processen voor de groep (werving en selectie, loonadministratie, loopbaanbegeleiding (incl. evaluatiecyclus), opleiding (VTO), evaluatie, verzuimbeleid, …): je brengt de bestaande processen in kaart, stelt verbeteringen voor en voert deze in binnen de hele groep.
  • Je ontwikkelt en verbetert HR indicatoren die op een uniforme en efficiënte manier worden gemeten, gerapporteerd en gebruikt binnen alle Amate vestigingen;
  • Je doet aanbevelingen ter verbetering van de resultaten en werkt deze uit tot concrete, uniforme, tools/werkinstructies;
  • Je gebruikt de kennis uit interne en externe benchmarking om nieuwe initiatieven ter verbetering van het personeelsbeleid voor te stellen;
  • Je zorgt voor een uniforme en overkoepelende personeelsadministratie (personeelsdossier, loonverwerking, registraties,…), coördineert de werking op de verschillende campussen en biedt functionele ondersteuning.
  • Je bekijkt de mogelijkheden inzake personeelsvoordelen en stelt policies op;
  • Je zorgt voor een uniforme en overkoepelende werving en selectie. Je beheert de vacatures en coördineert het verdere werving en selectietraject;
Bekijk vacature