Stafmedewerker Human Resources

 Je verantwoordelijkheden:

- Je bent eigenaar van de HR processen voor de groep (werving en selectie, loonadministratie, loopbaanbegeleiding (incl. evaluatiecyclus), opleiding (VTO), evaluatie, verzuimbeleid, …): je brengt de bestaande processen in kaart, stelt verbeteringen voor en voert deze in binnen de hele groep.

- Je ontwikkelt en verbetert HR indicatoren die op een uniforme en efficiënte manier worden gemeten, gerapporteerd en gebruikt binnen alle Amate vestigingen.

- Je doet aanbevelingen ter verbetering van de resultaten en werkt deze uit tot concrete, uniforme, tools/werkinstructies.

- Je gebruikt de kennis uit interne en externe benchmarking om nieuwe initiatieven ter verbetering van het personeelsbeleid voor te stellen.

- Je zorgt voor een uniforme en overkoepelende personeelsadministratie (personeelsdossier, loonverwerking, registraties,…), coördineert de werking op de verschillende campussen en biedt functionele ondersteuning.

- Je bekijkt de mogelijkheden inzake personeelsvoordelen en stelt policies op.

- Je zorgt voor een uniforme en overkoepelende werving en selectie. Je beheert de vacatures en coördineert het verdere wervings- en selectietraject.

- Je zorgt voor een uniforme loopbaanbegeleiding van medewerkers (inlooptraject, functioneringsgesprekken, horizontale en verticale groei, exitgesprek).

- Je bent verantwoordelijke voor het opleidingsbeleid binnen de groep: je brengt de opleidingsnoden in kaart, stelt de opleidingskalender op, en zorgt voor een opvolgingsrapportering.

- Je organiseert (tweejaarlijks) een medewerkerstevredenheidsonderzoek; je analyseert en rapporteert de resultaten met daaraan gekoppeld verbeteracties.

- Je organiseert de sociale verkiezingen.

- Je neemt, in overleg met de algemeen directeur, de leiding op van specifieke HR-gerelateerde projecten.

Je rapporteert aan de algemeen directeur

 

Bekijk vacature