Over ons

/media/l5hathpb/beata_tagline.png

Beata Kinderdagverblijven

Onze vijf kinderdagverblijven maken deel uit van vzw Amate. Wij zetten sterk in op dat ouder en kind zich thuis voelen in onze opvang. De kernzin die onze werking mooi samenvat is dan ook ‘Samen groeien ontdekken beleven’. 

Ontdek alles op onze website

/media/ytobxuf1/netwerkvanzorgcentra.jpg

Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro vzw is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg willen aanbieden. Als erkende werkgeversfederatie geven we de vele sociale ondernemers in de zorg een stem en zijn een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse en federale overheid. 

Vzw Amate is een van de ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro.

Meer info op www.zorgneticuro.be

/media/ywlikxfq/zorglabel01.jpg

Ons hart klopt voor u

Amate draagt het label “Ons hart klopt voor u”. We onderschrijven
hiermee zes engagementen waarbij mens en zorg centraal staan.

We gaan samen met al onze medewerkers voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. Want ons hart klopt voor u!

Alle voorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro, een Vlaams netwerk van zorgcentra die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg vanuit het hart bieden.


Meer info op www.onshartkloptvooru.be

Nuttige links

Vlaamse Alzheimerliga

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk, met als doel personen met dementie en jongdementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het omgaan met dementie. De Liga ijvert voor een brede toegang tot zorg op maat en voor kwaliteit van leven.

 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie willen op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij willen voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.

 

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.

Ze stimuleren, initiëren en coördineren acties over mantelzorg, met als doel een betere ondersteuning voor mantelzorgers. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg maakt werk van een sterk maatschappelijk draagvlak voor mantelzorg.

 

Zorg & gezondheid Vlaanderen

Zorg & Gezondheid Vlaanderen zorgt voor voldoende en kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. We erkennen en financieren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers. Daarnaast organiseren ze de Vlaamse sociale bescherming om personen die zorg nodig hebben te versterken.