Onze visie 

De werking van Beata kinderdagverblijven is ervaringsgericht en geïnspireerd op de pedagogische visie van Reggio Emilia. In Reggio Emilia wordt het kind gezien als een ‘sterk’ kind met vele mogelijkheden en talenten. Bij Beata kinderdagverblijven geven we de kinderen de kans om zoveel mogelijk zelf te ontdekken en om zich uit te drukken met méér dan woorden.

 

Bovendien staat bij ons het spelplezier centraal en niet het resultaat. Zo vinden we het belangrijker om kinderen te laten experimenteren met verschillende materialen dan om hen een mooi afgewerkt werkje mee naar huis te geven. Kinderen moeten zich vooral goed voelen in onze kinderdagverblijven, plezier kunnen maken en zichzelf kunnen zijn. Bij ons worden ze dan ook opgevangen in een ontspannen en huiselijke sfeer.

 

Onze werking

Binnen onze kinderdagverblijven werken we zowel semi-verticaal (leefgroep baby's en leefgroep peuters) als verticaal (leeftijdsgebonden groep). Elke leefgroep heeft vaste begeleiding. Zo heeft u als ouder een vast aanspreekpunt.

 

Onze opvang is inkomensgerelateerd en staat onder toezicht van Kind en Gezin.