Directeur Tina Weyns over de aanpak van Amate: "We stemmen alle zorg op elkaar af"

“Wij gaan bewonersgericht te werk binnen ons woonzorgcentrum. Het creëren van een thuis, een veilige haven waaruit men vertrekt en waarheen men graag terugkeert. Om dit te verwezenlijken moeten we kunnen zijn wie we zijn en hebben we nood aan openheid, vertrouwen en respect; onafhankelijk van onze eigen overtuigingen of onze afkomst. Om de eigenheid van eenieder te waarborgen dient voldoende aandacht geschonken te worden aan privacy en het behoudt van autonomie. Dit houdt echter veel meer in dan ‘kloppen op de deur’ en 'de bewoner stimuleren om te doen wat hij nog zelf kan'. Het houdt in dat wij de bewoner zien als een expert met betrekking tot zijn eigen leven en met een visie op het leven en de zorg die hij verlangt. Het houdt in dat wij ons opstellen als gelijkwaardige partners die gepaste ondersteuning geven. “

“Als zorgverlener willen wij ontdekken welke ondersteuning nodig is voor elke individuele bewoner. Dit is echter geen taak van één iemand. Dit lukt enkel als iedereen binnen ons woonzorgcentrum zich hiervoor gezamenlijk inzet. Wij trachten in interdisciplinair teamverband het beste antwoord te bieden op de vragen van onze bewoners. Hierbij houden wij uitermate rekening met de noden en behoeften, met de wensen en mogelijkheden van de bewoner. We evalueren dan ook systematisch waar onze bewoners nood aan hebben en hoe we de beste ondersteuning kunnen bieden.” 

“Op iedere campus zijn er referentiepersonen die expert in hun discipline zijn. Zo hebben we iemand voor dementie, incontinentie en wondzorg. We willen die knowhow in huis hebben zodat we iedereen een gepaste behandeling kunnen geven en wensen kunnen inlossen. We handelen ook zinvol. Niet zomaar iets doen, omdat het ‘hoort’. Wanneer iemand een slechte nacht had, hoeft die niet persé aan tafel te ontbijten.”

Interdisciplinair samenwerken

“De referentiepersonen volgen de laatste ontwikkelingen en technieken op, ze sturen hun team aan en overleggen wekelijks met de andere referentiepersonen zodat we hier echt samenwerken en niet naast elkaar werken. Voor medewerkers betekent dat dat ze precies van elkaar weten waar ze mee bezig zijn, waarom en voor wie. Wanneer we een bepaald thema uitwerkten, doet ook iedereen mee, is iedereen verkleed en hangt er hier een ongelofelijke sfeer. Daaraan zie je dat we een echt team zijn.”