Animatrice Conny: "Iedere bewoner staat centraal"

Animatie is meer dan activiteiten alleen.

Animatie is zorgen dat de bewoner zich thuis voelt, zich begrepen voelt en aanvaard wordt. Wij streven naar het algemeen welzijn van alle bewoners door aandacht te hebben voor het woon- en leefklimaat. In de praktijk betekent dit dat we voor een huiselijke sfeer zorgen in hun kamers en tijdens het eten met de nodige respect voor hun privacy. We zien iedere bewoner als een uniek persoon met een eigen levensvisie en eigen ervaringen. Via animatie willen we de bewoners ontspanningsmomenten aanbieden die individueel afgestemd zijn, zij kunnen zowel actief als passief deelnemen.

Bij het activiteitenaanbod is er geen dwang, enkel zachte aansporing. Het aanbod wordt aangepast aan de persoonlijke interesses van de bewoners. Het activiteitenaanbod delen we mee via onze weekkalender. Voorbeelden van onze activiteiten zijn bingo, rummikub, handwerk, zangnamiddagen, kaarten, koken, ...

Aan bewoners die niet wensen deel te nemen aan groepsactiviteiten bieden wij individuele bezigheden zoals een luisterbibliotheek, handmassage, geheugenspelen, kamerbezoeken, ...

Familie is steeds welkom

We proberen de familie zoveel mogelijk te betrekken bij het leven van hun ouder/familielid in ons woonzorgcentrum. Daarom zijn er geen bezoekuren en bieden wij steeds een luisterend oor waar nodig. De familie is welkom bij alle activiteiten. Jaarlijks organiseren we een aantal activiteiten waar familie zich voor kan engageren zoals een familiewandeling en barbecue.

De kloof tussen het leven in het woon- en zorgcentrum proberen we zo klein mogelijk te houden. De bewoners blijven immers deel uitmaken van de totale maatschappij. Mede dankzij onze vrijwilligers kunnen we wekelijks wandelen, op marktbezoek gaan, kleine uitstappen maken,...

Onze cafetaria is een ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoek. Zo maken we samen van dit huis een ‘thuis’.