Amate legt de lat niet alleen hoog op vlak van kwalitatieve zorg voor senioren en jonge kinderen, ook tevreden medewerkers vinden wij heel belangrijk! Daarom organiseren we sinds 2015 elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek bij onze medewerkers. We werken daarvoor samen met BING Research.

406 collega’s namen deel

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen rond de motivatie en betrokkenheid van onze medewerkers, is het belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers deelnemen. We konden rekenen op een deelnamepercentage van 72%. Daardoor zijn de resultaten representatief voor wat er leeft bij onze collega’s.

Algemene tevredenheid stijgt

89% van onze medewerkers die in de woonzorgcentra en kinderdagverblijven werken, zijn tevreden tot heel tevreden. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2019. Hiermee scoren we ruim boven het gemiddelde van spelers in onze sector.

We vragen Wim Haentjens, algemeen directeur van Amate, naar zijn bevindingen van deze medewerkers­bevraging.

Welke resultaten zijn jou vooral opgevallen?

De vorige medewerkersbevraging dateerde van eind 2019. Kort daarna kende de zorgsector een uitdagende periode door corona. We waren dus benieuwd of dit een invloed had op de resultaten.

Als je het dashboard bekijkt, zie je dat we op bijna alle parameters even goed of beter scoren dan in onze vorige bevraging in 2019. Dat bewijst wat mij betreft, dat we de corona-episode goed zijn doorgekomen. En dat is een hele geruststelling. Het toont aan hoeveel veerkracht en goesting onze medewerkers hebben!

Het blijft natuurlijk fantastisch om te zien dat 95% van onze medewerkers zijn werk (heel) graag doet. Ik ben echt trots op dit resultaat!

Een opvallend resultaat is ook de positieve evolutie bij de kinderdagverblijven. Kan je dit even toelichten?

Inderdaad. In 2019 was minder dan 65% van de collega’s (zeer) tevreden. Nu scoorden we 97%!

Door aan de slag te gaan met de resultaten, de pijnpunten te identificeren en deze om te zetten in positieve acties, zorgden we voor een enorme verbetering. Dit deden we samen met de nieuwe directie. Alle leidinggevenden en medewerkers zetten mee de schouders onder de acties die ze opzetten. Dat leverde mooie resultaten op. Het geeft ons ook de bevestiging dat het harde werk loont.

Specifiek voor de kinderdagverblijven hielden we ook een tussentijdse opvolgmeting in 2021 over de meest belangrijke thema’s. Bij deze resultaten konden we al voorzichtig een positieve evolutie opmerken en konden we de genomen initiatieven verder bijsturen.

We zien bij het thema ‘Dagelijkse leiding’ een verbetering ten opzichte van de resultaten van 2019. Hoe verklaar je dit?

Onze directeurs zijn sterke leiders en we merken een open communicatie over beslissingen. Ook problemen of ideeën kunnen onze medewerkers aankaarten bij de directeur. Daarnaast spelen ook onze dagelijkse leidinggevenden een cruciale rol. Zij houden samen met de directeurs hun teams bevlogen en enthousiast. Om hen te ondersteunen, organiseren we bij Amate de nodige opleidingen en komen we enkele keren per jaar allemaal samen om te connecteren, inspireren, informeren en reflecteren.

Op verschillende kernthema’s scoort Amate goed tot heel goed. Zo is ‘missie en waarden’ één van die thema’s.
Hoe zetten jullie hier op in binnen Amate?

Het klopt dat Amate een zeer waarden­gedreven organisatie is. Dat blijkt onder andere uit deze medewerkersbevraging. Ook de verhalen van onze eigen medewerkers die je online kan lezen bevestigen dit.
We hebben de laatste jaren erg ingezet om onze waarden volledig te integreren. In een talentgesprek bijvoorbeeld, zijn onze waarden vaak de kapstok om verder te bouwen. Nieuwe medewerkers verwelkomen wij graag met een onthaalbrochure, samen met een koffiemok met onze waarden. Kortom, het volledig plaatje klopt.

We zien natuurlijk uit de resultaten ook werkpunten naar boven komen. Hoe gaan jullie hier mee aan de slag?

In vergelijking met vorige enquête, zien we een daling van de tevredenheid of de zorg voor onze cliënten en een stijging van de werkdruk. Dat is spijtig maar niet onverwacht. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt raken vacatures immers niet snel ingevuld. Een blijvende prioriteit is het aantrekken van nieuwe collega’s.

Verder zijn de meeste actiepunten verschillend per campus en zelfs per afdeling.
Alle detailresultaten zijn in het begin van het jaar aan onze leidinggevenden toegelicht. Kathy Van Dessel, stafmedewerker HR, organiseerde een webinar voor alle leidinggevenden waarin ze handvaten aanreikte om met de resultaten aan de slag te gaan binnen hun eigen teams.