Ook Amate's hart klopt voor u

 

Als trotse eigenaar van het label onderschrijven we zes engagementen waarbij mens en zorg centraal staan. Deze zes engagementen sluiten naadloos aan bij de waarden van Amate.

 

Hier krijgt u persoonlijke zorg, want ons hart… klopt voor u:

Wanneer u bij ons woont, willen wij u helpen om de regie van uw leven zoveel mogelijk in uw eigen handen te houden. We ondersteunen waar nodig of gewenst, en streven terzelfdertijd naar een zo’n groot mogelijk behoud van uw zelfstandigheid.

 

Uw persoonlijk woonzorgplan dient als leidraad om dit waar te maken. Het woonzorgplan komt tot stand aan de hand van individuele gesprekken over alle domeinen van het leven. Als we weten wat u drijft, wat u bezig houdt en wat u nog wil beleven, gaan we dit samen met uw naasten proberen te realiseren.

 

 

Hier vindt u een hartelijke thuis

Een warme thuis is goud waard wanneer u extra zorgen nodig heeft. We doen er dan ook alles aan om een warm en geborgen ‘thuisgevoel’ te creëren in onze verschillende woonzorgcampussen.

Elke dag organiseren we gevarieerde activiteiten voor onze bewoners, rekening houdend met uw interesses, noden en behoeftes. Samen leerrijke of ontspannende dingen doen en genieten van een leuke tijd, daar ben je namelijk nooit te oud voor. Via activiteiten leren we onze bewoners als mens kennen en geven we ruimte aan hun levensverhalen. Een eigen plek met voldoende privacy, maar ook ruimte om bijvoorbeeld samen met andere bewoners lekker te eten en bij te praten. Zo zorgen wij voor dat warme thuisgevoel!

 

Hier werken warme, gemotiveerde én deskundige mensen

‘Professioneel en deskundig’, dat is een van onze drie kernwaarden waar we enorm veel belang aan hechten. We leveren de beste zorg en dienstverlening op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Daarnaast zorgen opleidingen en investeringen in werkmiddelen ervoor dat de deskundigheid van onze medewerkers behouden én verbeterd wordt gedurende hun gehele loopbaan.

We zijn ook fier op wie we zijn en wat we doen. We helpen elkaar en hebben respect voor elkaars mening. Onze mensen geven echt om u en elkaar.

 

(Lees verder onder de afbeelding)

Hier bespreken we uw zorgtraject zoveel mogelijk in dialoog

We zijn ervan overtuigd dat zorg op maat enkel mogelijk is door te luisteren naar wat u belangrijk vindt. Ook uw familie beschouwen we als een partner in de zorg. We luisteren naar hun wensen en betrekken hen graag bij het opstellen van uw individueel woonzorgplan.

 

Het woonzorgplan wordt opgesteld 6 weken na de start van uw verblijf. Wenst u zaken aan te passen? Dan is dit op elk moment bespreekbaar. We zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten op uw wensen en noden.

 

Hier staan uw levenskwaliteit en uw welzijn centraal

We vinden het belangrijk dat u kunt blijven doen wat u gewoon was om te doen. ‘Wonen, leven genieten zonder zorgen’ is onze leus. Met onze kwalitatieve dienstverlening proberen we dit voor u werkelijkheid te maken.

 

Al onze inkomsten gaan naar uw zorg én onze medewerkers

Amate vzw is een zorgvoorziening zonder winstoogmerk. Dit betekent dat wij geen winst uitkeren aan aandeelhouders. Alle subsidies en giften worden opnieuw in onze organisatie verwerkt. Dat is de kern van ons sociaal ondernemerschap.

 

Wilt u meer weten over dit warme initiatief? Bekijk dan zeker de website onshartkloptvooru.be of neem contact op met een van onze medewerkers.