Volgens een artikel van Zorgnet-Icuro in zorgwijzer kampt één op de vijf ouderen tussen 65 en 74 jaar en één op de drie 75-plussers met psychische problemen. En toch blijft die groep vaak onzichtbaar. Met de campagne “Kopzorgen verdienen zorg” wil de Vlaamse Ouderenraad taboes doorbreken. Ook Zorgnet-Icuro ziet heel wat kansen en uitdagingen.

Dit thema ligt ons vanuit Amate nauw aan het hart. Want laat dat nu net hetgeen zijn waar we ons elke dag samen met hart en ziel voor inzetten. Dat onze bewoners kunnen wonen, leven en genieten … zonder zorgen. 

 

Bij Amate hebben we daarom intern al heel wat methodes om enerzijds de mentale toestand te peilen, en anderzijds oplossingen te zoeken als we merken dat iemand zich niet goed in zijn vel voelt of kopzorgen heeft.  We willen zo het mentaal welbevinden van onze bewoners de nodige aandacht geven.

 

Hoe geven we bij Amate dit thema de nodige aandacht?

In onze dagelijkse zorg merken zowel onze medewerkers als onze vrijwilligers al snel of een bewoner zichzelf kan zijn en zich goed in zijn vel voelt. Het hele zorgteam legt de focus op het totale functioneren van de bewoner. Het psychisch welbevinden is daar alvast één onderdeel van. De meeste van onze woonzorgcentra werken ondertussen al met BelRAI als kwaliteitsinstrument, waardoor het mentale welbevinden systematisch in kaart wordt gebracht.  

 

Bovendien gaan onze afdelingsverantwoordelijken regelmatig in gesprek met de bewoner om te horen hoe het gaat. Ze willen laten voelen dat alles bespreekbaar is en ervoor zorgen dat de bewoner goed weet bij wie hij of zij terecht kan als er vragen zijn.  Indien er kopzorgen zijn, of mentale problemen, wordt er gezocht naar een gepaste oplossing. Soms kan het al voldoende zijn om een extra wekelijkse babbel te hebben, of een extra bezoekje van een vrijwilliger.

 

Elke campus van Amate heeft zo zijn eigen manier om in te zetten op het psychologisch welbevinden van onze bewoners. In Het Gouden Anker bijvoorbeeld kent iedereen ‘de rondreizende babbels’, vertelt directeur Linda Herrijgers. Karen en Hilde, twee medewerkers en babbelkousen babbelen graag over de bekommernissen van het ouder worden. Ze gaan niets uit de weg en praten over angsten, dromen, wensen, de dood, dementie en seksualiteit. Elke bewoner kan elk moment een Babelutte vragen, waardoor ze een uitnodiging krijgen voor een warm gesprek met Karen en Hilde.

 

Een ander voorbeeld vinden we in het Huizeken van Nazareth. Directeur Rudy De Win: "Wij hebben het geluk dat Eva Becquaert naast haar job van woon assistent ook een bachelor op zak heeft van toegepaste psychologie. Bovendien start Eva binnenkort samen met een stagiair een proefproject voor het bieden van meer psychologische ondersteuning naar bewoners. Zo willen we alvast nog meer inspelen op de individuele noden van onze bewoners rond het psychisch welbevinden."