WZC Sint-Jozef in Lier bouwt twee nieuwe vleugels aan de straatkant ter vervanging van de oude gebouwen. De bouw kadert in het masterplan voor de site, met aandacht voor een betere inplanting, meer groen en een duurzame inrichting.

Dankzij deze nieuwbouw kunnen we in de toekomst meer wooncomfort bieden aan onze bewoners in een huiselijke nieuwe woonomgeving.

 

Wat gaan we bouwen? 

De huidige infrastructuur is stilaan verouderd en historisch in fasen gegroeid vanuit de kern van onze site. Nu zullen we bouwen vanuit de straatkant eerder dan vanuit het binnengebied. Zo gaan we voor meer uitstraling, flexibiliteit en ruimte voor beleving. Een eerste fase van de nieuwbouw komt op de huidige parking aan de Leuvensevest. De oude gebouwen worden gefaseerd gesloopt.

 

Het gebouw zal drie afdelingen omvatten voor telkens 40 bewoners. De inrichting is evenwel aanpasbaar. We kunnen elke afdeling opdelen in twee leefgroepen van 20 of vier leefgroepen van 10 bewoners.

 

Met dit bouwproject zetten we ook in op hernieuwbare energie. Zo voorizen we de verwarming van de nieuwe vleugels met lucht-water warmtepompen De stroom hiervoor wekken we op met eigen zonnepanelen. Dankzij het gebruik van duurzame materialen beperken we onze ecologische voetafdruk.

Werken in 4 fasen 

Huidige situatie 

Hieronder ziet u een bovenaanzicht van de volledige site. Bij dit bouwproject worden de huidige A en C-vleugels in 3 fasen vervangen door 2 nieuwbouwvleugels. Ook de middelste vleugel B wordt in beperkte mate verbouwd.

Situering nieuwbouw + afbraak

De stippellijn op de tekening hieronder duidt aan waar de nieuwbouwvleugels komen. Eerst worden de grijs gekleurde delen afgebroken. De voorbereiding voor de sloopwerken start midden september. De sloopwerken zelf starten in oktober.

Nieuwbouw Fase 1

In de eerste fase bouwen we een nieuwe vleugel aan de Leuvensevest (aangeduid in blauw). Deze bestaat uit 66 kamers, verdeeld over 22 kamers per verdieping. Daarnaast zijn er ook nieuwe verpleegposten, liften, leefruimtes en zithoeken.
De kamers nemen we in gebruik begin 2024.

 

Eindresultaat

In Fase 2 vervangen we de rest van de C-vleugel door een gebouw met 54 kamers.
In Fase 3 breken we de A-vleugel af en gaan we de B-vleugel verbouwen. Tenslotte volgt de aanleg van de tuinen en een nieuwe parking.

Wat betekent dit voor de bewoners van Sint-Jozef?

Samen met bouwbedrijf B&R Bouwgroep trachten we de hinder zoveel als mogelijk te beperken en te vermijden tussen 17u en 7u.

In deze eerste fase moeten er geen bewoners verhuizen naar een andere kamer. Dit is pas ten vroegste vanaf begin 2024, wanneer we de nieuwbouwvleugel Fase 1 in gebruik zullen nemen.

 

Belangrijke praktische info:

  • Er komt een scheidingsmuur tussen de bewoonbare delen en de delen die worden afgebroken.
  • De gang om naar de Augustinuslaan te gaan aan de C-kant schuift enkele meters op tot vlak naast de receptie. Bewegwijzering wordt voorzien.
  • Het werfverkeer zal zijn inrit hebben langs de Volmolenstraat, en de uitrit langs de Leuvensvest.
  • U kan nog beperkt parkeren op een deel van de parking aan de Leuvensevest. Er is parkeergelegenheid kan aan de Leuvensevest zelf of op wandelafstand aan De Mol.