De geschiedenis van het kloostergebouw

Het klooster van de Zwartzusters van Lier werd officieel opgericht in het jaar 1395. Het Apostolaat van de Zusters betrof de Ziekenzorg. Doorheen de eeuwen zijn de Zwartzusters van Lier deze opgave der Christelijke naastenliefde trouw gebleven. In het jaar 1962 schonk griffier Jozef Roelants een stuk grond te Zandhoven. Op deze schenking werd een nieuw kloosterfiliaal met rusthuis opgericht en op 2 september 1962 ingezegend. Dit kruis werd op het torentje van de kapel geplaatst.

Dit kloostergebouw, genaamd ‘Den Troost’ betekende voor velen jarenlang hun vaste stek, een eigen vertrouwd plekje en veel meer dan enkel ‘een assistentiewoning’. Het sluiten van dit kloostergebouw was het einde van een tijdperk.

 

 

De afbraak en heropbouw 

Toen de afbraakwerken van start gingen, was iedereen op zijn eigen manier toch wel geraakt, terughoudend of emotioneel. Enerzijds betekende dit afscheid, anderzijds waren mensen ook opgewonden en nieuwsgierig naar de vernieuwing. Iedereen raakte uiteindelijk in de ban van het afbraakspektakel. Veel van onze bewoners volgden de werken vanop de eerste rij en collega’s gingen nieuwsgierig naar het werk. Wat zou er nog overeind staan?


Iedereen keek uit naar de heropbouw, de aanleg van de tuin, de wandelpaden, een nieuwe petanquebaan, zitbanken. Het resultaat mag er zijn! 

Het kruis dat op het dak van het klooster stond werd overgebracht naar de parktuin als herinnering aan het liefdewerk der Zwartzusters. Een stukje monument, een stukje geschiedenis dat we hier in O.L.V. van Troost zeker niet vergeten.

De officiële opening werd gevierd in mei 2023. Sindsdien genieten onze bewoners en familie van een aangename buitenruimte in de Zandhovense buitenlucht. Ook collega’s brengen hun middagpauze door in de tuin en halen even een frisse neus.