"We willen dat bewoners baas kunnen blijven over hun eigen verhaal"

Thuisgevoel

"Om de bewoners een thuisgevoel te geven, proberen we ervoor te zorgen dat ze hun gewoontes van thuis zoveel mogelijk kunnen behouden. Stel dat bewoners in Okra zaten, dan proberen we er met een busje voor te zorgen dat ze die sociale contacten kunnen behouden.’ Een ander voorbeeld: ‘Als een bewoner graag muziek hoort, zullen we hem of haar iets laten uitkiezen of opleggen. Op die manier blijven mensen meer baas over het eigen verhaal."

 

Ook bij het activiteitenaanbod betrekken Tom en zijn collega’s de bewoners zoveel mogelijk: "We bevragen hen daarover, meestal na een activiteit. We staan ook open voor wijzigingen in het weekprogramma, als de bewoners er minder zin in hebben."


Iedereen aan boord 

Dat het menens is met de inspraak blijkt uit het maandelijkse ‘babbeluur’ dat Tom en een collega organiseren. ‘Bij een koffie en een stukje cake kaarten we op een luchtige manier een aantal punten aan. Hoe voelen de bewoners zich? Ervaren ze lege momenten? Zo hebben we ontdekt dat de bewoners graag eens willen minigolfen of naar het Rivierenhof gaan’.

Tom waakt er wel over dat niemand uit de boot valt: ‘Ook de minder mondige bewoners niet. De mensen die zelden of niet naar activiteiten komen, proberen we ook te betrekken, meer op individuele basis dan’.

 

Bingo = bingo! 

Welke activiteiten trekken veel volk? ‘Bingo blijft bijzonder populair. Ook zangnamiddagen, spelletjes, het ‘gesproken dagblad’ en kleine daguitstappen blijven op het menu staan’.

Ook van activiteiten met kinderen schijnen veel bewoners te houden, ‘zoals de maandelijkse bezoekjes van het derde en vierde leerjaar uit de buurt. Het is mooi om te zien hoe zorgzaam de bewoners voor de kinderen zijn en omgekeerd.’