Bezoekregeling woonzorgcentra 

laatste update 23/3/2021

De tweede vaccinatieronde is binnen al onze woonzorgcentra volledig afgerond. Hoewel we waakzaam moeten blijven en de preventie - en hygiënemaatregelen blijven aanhouden, kunnen we de bezoekregeling stapsgewijs versoepelen voor onze bewoners.

De Taskforce, in navolging van de GEMS, laat momenteel volgende versoepelingen toe, welke geïnspireerd zijn op de nationale regels voor alleenstaanden:

  • Elke bewoner kan twee nauwe of knuffelcontacten zien, met fysieke nabijheid dus, waarbij het dragen van een chirurgisch mondmasker door beide partijen nog steeds verplicht is.
  • Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.
  • In contacten tussen onze medewerkers en de bewoners blijven alle preventieve en hygiënemaatregelen van kracht. Ook voor bezoekers geldt een blijvende toepassing van alle preventieve en hygiëne maatregelen.
  • De bewoner kan ook de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor de iedereen in de bevolking. Een wandeling buiten is mogelijk, binnen een maximale groep van vier. Een winkelbezoek kan, een bezoek aan verschillende familieleden samen niet.
  • De toegang van externe dienstenaanbieders (kappers, niet-medische contactberoepen) tot het woonzorgcentrum volgt de regels die het Overlegcomité daarvoor vastlegt.

 

Indien in het woonzorgcentrum één of meer bewoners of medewerkers besmet zijn, kan een tijdelijke specifieke regeling gelden. Zo kan men tijdelijk bezoek beperken op een bepaalde afdeling of de frequentie van de bezoeken aanpassen. Van zodra het verantwoord is, worden de bezoekbeperkingen terug opgeheven.

Blijvende hygiënemaatregelen

  • Zowel bezoeker als bewoner draagt ten allen tijde een chirurgisch mondneusmasker.
  • We blijven vertrouwen op ieders correcte handhygiëne, afstand houden en registratie bij het binnenkomen en buitengaan in ons woonzorgcentrum.
  • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en in de afgelopen 14 dagen niet positief testten (bij het betreden van het woonzorgcentrum zal u daarom een verklaring op eer ondertekenen als u zich registreert).
  • De cafetaria's en Grand Café's zijn gesloten voor bezoek.
  • Vermijd a.u.b. het gebruik van onze sanitaire voorzieningen of het doen van onnodige verplaatsingen in het woonzorgcentrum. Begeef u daarom onmiddellijk naar de kamer. Bezoek in de gemeenschappelijke leefruimten op de afdeling is niet toegelaten.

Bedankt voor uw medewerking en verantwoordelijkheidszin!

Openingsuren woonzorgcentra

 

Wonen en leven - bewoners

Ondertussen blijven wij onze dagelijkse werking aanhouden zodat de bewoners zoveel mogelijk kunnen wonen, leven en genieten zonder al te veel zorgen. Elke dag staat ons team klaar om samen met de bewoners allerlei activiteiten te ondernemen en de nodige sociale, veilige, contacten te onderhouden, binnen het woonzorgcentrum.

Bewoners kunnen buiten het woonzorgcentrum gaan als zij dit afspreken met de afdelingsverantwoordelijke of directie. Wij vragen bewoners en familie/vrienden om steeds een mondneusmasker te dragen, ook buiten het woonzorgcentrum, en de nodige afstand te houden van elkaar.

 

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met het woonzorgcentrum. Algemene informatie en update over de federale maatregelen:https://www.info-coronavirus.be/nl/

Meer informatie en update over de specifieke maatregelen in de zorgsector:https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals