Regelgeving omtrent Covid-19 in onze woonzorgcentra

Gezien het aantal corona besmettingen en ziekenhuisopnames momenteel sterk stijgt, willen wij u vragen om hygiënemaatregelen strikt toe te passen. 

 

In geval van besmettingen in één van onze campussen, kan lokale directie beslissen om beperkende maatregelen toe te passen in de bezoekregeling. Indien dit het geval is, wordt u als familie op de hoogte gebracht door de directie van de campus. 

 

Onderstaande afspraken gelden nog steeds in al onze woonzorgcentra. 

 

Bezoek:

  • Het blijft sterk aanbevolen om een mondneusmasker te dragen in het woonzorgcentrum maar het is niet verplicht. 
  • Registratie bij aanmelding is niet langer verplicht. 

Medewerkers:

  • Voor niet-zorgpersoneel is het niet langer verplicht om een mondneusmasker te dragen.
  • Het zorgpersoneel draagt nog steeds een mondneusmasker tijdens alle zorgmomenten met bewoners.

Graag maken wij u nogmaals attent op de blijvende hygiënemaatregelen:

  • We blijven vertrouwen op ieders correcte handhygiëne.
  • Bezoekers mogen na een positieve test of hoog-risicocontact gedurende 10 dagen lang niet op bezoek komen ongeacht hun vaccinatiestatus.

Openingsuren woonzorgcentra

 

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met het woonzorgcentrum. Algemene informatie en update over de federale maatregelen:https://www.info-coronavirus.be/nl/

Meer informatie en update over de specifieke maatregelen in de zorgsector:https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals