Angèle: vrijwilligster

‘Hier kom je altijd gelegen’

Met meer dan veertig mensen kan Onze Lieve Vrouw van Troost op een grote vrijwilligersequipe rekenen. Eén van hen is Angèle, die met tussenpozen al meer dan twintig jaar op de teller heeft staan.

Op de afspraak

Angèle startte haar vrijwilligerswerk in de cafetaria: ‘Eens om de twee weken, samen met mijn man. Maar sinds hij gestorven is, doe ik dat niet meer. Nu help ik met andere dingen: de spelletjes, de korte wandelingen of het handwerk op donderdag. Een vast groepje bewoners is daar elke week op de afspraak. Op die manier leer je sommige bewoners wel goed kennen.’

Toch houdt Angèle ook bewust een beetje afstand: ‘Dat is om mezelf wat te beschermen. Ik zal bijvoorbeeld niet snel iets over mezelf vertellen. Ik laat vooral de bewoners vertellen en probeer in hun verhaal mee te gaan. De ene bewoner praat natuurlijk wat makkelijker dan de andere.’ 

Overleg

Twee keer per jaar is er vrijwilligersoverleg: ‘Eerst bespreken en evalueren we het half jaar dat voorbij is, het winterprogramma, en dan bekijken we het volgende half jaar: het zomerprogramma. Dan tekenen we ook in op de activiteitenlijsten, waarop staat hoeveel vrijwilligers er wanneer nodig zijn.

Ook tussenin zijn er nog vergaderingen in kleinere groepjes: de pastorale groep, de groep van het rusthuis, de groep van de assistentiewoningen en de groep van de cafetaria.

Altijd gelegen

Voor haar vrijwilligerswerk voelt Angèle de nodige waardering, zowel van de bewoners als van de medewerkers: ‘De medewerkers bedanken ons regelmatig en zijn met ons begaan. Toen ik ernstig ziek was, zijn ze mij komen bezoeken met een bloemetje. En ook toen mijn man ziek was kreeg ik af en toe een telefoontje.’

Aan stoppen denk Angèle nog lang niet. ‘Zolang ik het kan, blijf ik het doen. Ik vind het een zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding,’ zegt ze. ‘En ik koester het gezelschap. Bovendien kom je hier altijd gelegen: de medewerkers van de animatie rekenen op je.’