Contact

vzw Amate – Het Gouden Anker – Binnenvaartstraat 50 – 2000 Antwerpen
tel. onthaal / fax onthaal 03/202 88 30 – 03/202 88 76
mail onthaal: info.goudenanker@amate.be

INSCHRIJVING/WACHTLIJSTEN

Binnenvaartstraat 50 – 2000 Antwerpen
naam sociaal verpleegkundige: Thwaila Van Der Beeken
tel. sociaal verpleegkundige 03/202 88 30
mail sociaal verpleegkundige: socialedienst.goudenanker@amate.be

Bezichtiging van de kamers kan enkel op afspraak.
Voorwaarden inschrijving: mentaal/fysiek zorgbehoevend.
Er wordt gewerkt met een actieve en passieve wachtlijst.