Beste collega’s,

Een paar weken geleden hoopten we nog dat er geen tweede coronagolf kwam.
Dat is ijdele hoop gebleken. Het vreemde virus woedt weer volop. De veiligheidsraad en de provinciegouverneur kondigden drastische maatregelen aan. Nu is het afwachten of die binnenkort hun effect gaan hebben.
Onder deze omstandigheden is het niet zinvol en verantwoord om een familiedag te organiseren. Als zorgverlener willen we ook graag het goede voorbeeld geven.
Daarom hebben we besloten om de geplande familiedag te verplaatsten naar 2021. Het is dus uitstel en zeker geen afstel!
Wanneer in 2021 zal afhangen van hoe de toestand verder evolueert. Ik verzeker jullie wel dat we er een echt feest van zullen maken in Pairi Daiza.

Mag ik jullie tenslotte allemaal vragen om de moed niet op te geven en alle maatregelen die de overheid heeft afgekondigd trouw op te volgen zowel op het werk als thuis. Alleen als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen en zullen we dit virus verslaan.

Bedankt voor jullie begrip, verzorg jullie goed en geniet van nog van het mooie weer!

Wim Haentjens
Algemeen Directeur vzw Amate
Afgevaardigd bestuurder WoonZORG Wuustwezel